24 December 2010

உன்மை  உலகாழ்லும்   என்றவர்கள்  ஒடி  ஒளித்துவிட்டார்கள்   நம்பியவர்கள்  நாதியற்று   உடமையிழந்து    எதிலியாக இன்று  அலைகிறார்கள்

1 comment :

Nesan said...

Kadal. Kadanthatan. Vali