06 January 2011

உணர்வுகளை  புரிந்துகொள்வாய்  என காத்திருந்து  என்  வாலிபம்  தொலைவது    உன்னால்தான்  பிரியமான    பாவை  நீ    பதில்   வருமா    காத்திருக்கிறன்   உனக்காக

No comments :