01 February 2011

இலங்கையில் கோடைகாலவிடுமுறையை  கொண்டாட உலகமுடிவு சிறப்பான இடம் இது நுவரேலியா மாவட்டத்தில் இருக்கிறது 4வழியூடாக போகலாம்  நீண்ட பசுமையான சிலுசிலு என் பரந்த இடப்பரப்பு தேசம் ஊட்டிக்கு நிகரானது கோடையிலும் குளிச்சியான இடம் இயற்கை எழில் இதமான சூழல் உல்லாசத்திற்கு ஏற்ற பூமி அனுமதி இலவசம் குறைந்த செலவில் குடும்பத்துடன் கூதுகளிக்க மனசுக்கு இதம்தரும் 

No comments :